Комбинирајте систем за ладење, греење и напојување